Telte > Telte 6 m. bredde

6x3 m. uden gulv 10 - 15 pers.
6x3 m. uden gulv 10 - 15 pers.

2.050,00 Kr
6x3 m. med gulv 10 - 15 pers.
6x3 m. med gulv 10 - 15 pers.

2.350,00 Kr
6x6 m. uden gulv 10 - 20 pers
6x6 m. uden gulv 10 - 20 pers

2.050,00 Kr
6x6 m. med gulv til 10 - 20 pers.
6x6 m. med gulv til 10 - 20 pers.

2.750,00 Kr
6x9 m. uden gulv til 30 - 50 pers.
6x9 m. uden gulv til 30 - 50 pers.

2.200,00 Kr
6x9 m. med gulv til 30 - 50 pers.
6x9 m. med gulv til 30 - 50 pers.

3.300,00 Kr
6x12 m. uden gulv til 30 - 60 pers.
6x12 m. uden gulv til 30 - 60 pers.

2.750,00 Kr
6x12 m. med gulv til 30 - 60 pers.
6x12 m. med gulv til 30 - 60 pers.

4.400,00 Kr
6x15 m. uden gulv til 60-80 pers.
6x15 m. uden gulv til 60-80 pers.

3.300,00 Kr
6x15 m. med gulv til 60 - 80 pers.
6x15 m. med gulv til 60 - 80 pers.

4.950,00 Kr
6x18 m. uden gulv til 70 - 90 pers.
6x18 m. uden gulv til 70 - 90 pers.

3.900,00 Kr
6x18 m. med gulv til 70 - 90 pers.
6x18 m. med gulv til 70 - 90 pers.

6.050,00 Kr
6x21 m. uden gulv til 80 - 100 pers.
6x21 m. uden gulv til 80 - 100 pers.

4.400,00 Kr
6x21 m. med gulv til 80 - 100 pers.
6x21 m. med gulv til 80 - 100 pers.

7.150,00 Kr
6x24 m. u/gulv til 100 - 120 pers.
6x24 m. u/gulv til 100 - 120 pers.

5.300,00 Kr
6x24 m. m/gulv til 100 - 120 pers.
6x24 m. m/gulv til 100 - 120 pers.

8.000,00 Kr
6x27 m. u/gulv til 120 - 140 pers.
6x27 m. u/gulv til 120 - 140 pers.

5.800,00 Kr
6x27 m. m/ gulv til 120 - 140 pers.
6x27 m. m/ gulv til 120 - 140 pers.

8.950,00 Kr
6x30 m. u/gulv til 140 - 160 pers
6x30 m. u/gulv til 140 - 160 pers

6.400,00 Kr
6x30 m. m/gulv til 140 - 160 pers
6x30 m. m/gulv til 140 - 160 pers

9.900,00 Kr
6x33 m. u/gulv til 160 - 180 pers.
6x33 m. u/gulv til 160 - 180 pers.

7.000,00 Kr
6x33 m. m/gulv til 160 - 180 pers.
6x33 m. m/gulv til 160 - 180 pers.

11.000,00 Kr
6x36 m. u/gulv til 180 - 200 pers.
6x36 m. u/gulv til 180 - 200 pers.

7.700,00 Kr
6x36 m. m/gulv til 160 - 180 pers.
6x36 m. m/gulv til 160 - 180 pers.

12.100,00 Kr